کارگاه ویدیویی تولید سالیانه

70000 جرثقیل

850000 متر مربع و تحت پوشش انواع جرثقیل. صادرات سالانه 31500+ جرثقیل، فروخته شده به 110+ کشور.

جرثقیل هوشمند ویدئویی تحقیق و توسعه

جرثقیل هوشمند

با یک تیم تحقیق و توسعه متشکل از 300 نفر، ماشین‌های هوشمند می‌توانند مشکلات کاربرد را در انواع صنایع تولیدی حل کنند.

تجهیزات ویدئویی تجهیزات تولید

1500 مجموعه

بیش از 20 خط تولید و 1000+ کارگر می توانند به سرعت تولید را تکمیل کرده و به موقع تحویل دهند.

پروژه های خارج از کشور و تست نصب

جرثقیل ها به بیش از 150 کشور فروخته می شود، بیش از 1000 مشتری از کارخانه بازدید می کنند

  • آمریکای شمالی (55)
  • اقیانوسیه (15)
  • آفریقا (214)
  • آمریکای جنوبی (72)
  • اروپا (40)
  • آسیا(655)
نقشه

دافنگ در نمایشگاه

جرثقیل های هوشمند