Syarikat kami menghormati sepenuhnya privasi pelanggannya. Untuk mengekalkan kerahsiaan semua maklumat yang anda berikan kepada kami, kami mematuhi Dasar Privasi berikut yang digariskan di bawah.

Skop Permohonan Dasar Privasi

Untuk pengguna tapak menyerahkan maklumat dan pelayan meninggalkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.

Kandungan Pengumpulan Maklumat

Selepas anda menyerahkan pesanan anda, saya akan mengumpul maklumat peribadi anda, termasuk nama, alamat e-mel, poskod, alamat penerima, telefon dan sebagainya.

Syarikat kami secara automatik boleh menerima dan merekodkan butiran maklumat yang terkandung dalam log penyemak imbas atau pelayan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat IP anda, maklumat yang terkandung dalam kuki syarikat kami dan rekod halaman web yang anda lawati.

Perlindungan dan Penggunaan Maklumat

Maklumat yang diterangkan di atas yang dikumpul oleh syarikat kami akan digunakan untuk:

 1. Menyediakan perkhidmatan produk kepada pelanggan;
 2. untuk menyediakan pelanggan dengan produk, insentif dan perkhidmatan pengedaran;
 3. Menyediakan perkhidmatan lain kepada pelanggan.

Maklumat yang dipegang oleh syarikat kami berkaitan dengan pelanggan akan dirahsiakan kecuali dalam keadaan berikut:

 1. Anda bersetuju untuk berkongsi maklumat dengan pihak ketiga;
 2. Produk dan perkhidmatan yang anda minta hanya boleh ditawarkan dengan pendedahan maklumat anda;
 3. Maklumat tersebut didedahkan dengan sewajarnya oleh syarikat kami dalam skop yang dibenarkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, setelah diarahkan oleh badan yang diberi kuasa atau seperti yang diperlukan dalam prosiding undang-undang;
 4. Di mana syarikat kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat kepada pihak ketiga dalam keadaan di mana syarikat kami menemui terma perkhidmatan yang dilanggar atau mana-mana peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan produk dan perkhidmatan syarikat kami;
 5. Bagi tujuan menjaga kepentingan pelanggan dan orang ramai sekiranya berlaku kecemasan;
 6. Sebarang keadaan lain di mana syarikat kami menganggap perlu untuk menerbitkan, menyusun atau mendedahkan maklumat individu.

Dasar E-mel

Kami komited untuk merahsiakan alamat e-mel anda. Kami tidak menjual, menyewa atau memajakkan senarai langganan kami kepada pihak ketiga, dan kami tidak akan memberikan maklumat peribadi anda kepada mana-mana individu pihak ketiga, agensi kerajaan atau syarikat pada bila-bila masa melainkan dipaksa dengan ketat oleh undang-undang.

Kami akan menggunakan alamat e-mel anda semata-mata untuk memberikan maklumat tepat pada masanya tentang maklumat produk kami.

Kami akan mengekalkan maklumat yang anda hantar melalui e-mel mengikut undang-undang persekutuan yang berkenaan.

Pematuhan CAN-SPAM

Selaras dengan Akta CAN-SPAM, semua e-mel yang dihantar daripada organisasi kami akan menyatakan dengan jelas dari siapa e-mel itu dan memberikan maklumat yang jelas tentang cara menghubungi pengirim. Selain itu, semua mesej e-mel juga akan mengandungi maklumat ringkas tentang cara untuk mengeluarkan diri anda daripada senarai mel kami supaya anda tidak menerima komunikasi e-mel selanjutnya daripada kami.

Pilihan/Keluar

Tapak kami memberi peluang kepada pengguna untuk memilih keluar daripada menerima komunikasi daripada kami dan rakan kongsi kami dengan membaca arahan berhenti melanggan yang terletak di bahagian bawah mana-mana e-mel yang mereka terima daripada kami pada bila-bila masa.

Pengguna yang tidak lagi ingin menerima surat berita atau bahan promosi kami boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi ini dengan mengklik pada pautan nyahlanggan dalam e-mel.

Semakan Dasar Privasi

Syarikat kami berhak untuk menyemak Dasar Privasinya.

Hubungi Kami

Jika anda mendapati bahawa maklumat peribadi anda didedahkan secara tidak wajar atau tidak lagi mahu menerima perkhidmatan syarikat, atau kepada dasar privasi kami sebarang komen atau cadangan, sila hantar e-mel kepada syarikat kami, kami akan mengikut masa yang ditetapkan.

Terma & Syarat

 1. TERMA DAN SYARAT KEPADA PENTADBIRAN- Terma dan syarat ini mewakili perjanjian muktamad dan lengkap pihak-pihak dan tiada terma atau syarat dalam apa-apa cara mengubah atau mengubah peruntukan yang dinyatakan di sini akan mengikat Syarikat Kami melainkan dibuat secara bertulis dan ditandatangani dan diluluskan oleh pegawai atau orang lain yang diberi kuasa di Syarikat Kami. Tiada pengubahsuaian mana-mana terma ini boleh diubah suai oleh penghantaran barangan Syarikat Kami berikutan penerimaan pesanan pembelian Pembeli, permintaan penghantaran atau borang serupa yang mengandungi terma dan syarat bercetak tambahan kepada atau bercanggah dengan terma di sini. Jika mana-mana terma, klausa atau peruntukan diisytiharkan sebagai tidak sah oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa, pengisytiharan atau pegangan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan mana-mana terma, klausa atau peruntukan lain yang terkandung di sini.
 2. PENERIMAAN PESANAN – Semua pesanan adalah tertakluk kepada pengesahan harga bertulis oleh kakitangan Syarikat Kami yang diberi kuasa melainkan ditetapkan secara bertulis untuk menjadi tegas untuk tempoh masa tertentu. Penghantaran barang tanpa pengesahan harga bertulis tidak mewakili penerimaan harga yang terkandung dalam pesanan.
 3. PENGGANTIAN – Syarikat kami berhak, tanpa pemberitahuan awal, untuk menggantikan produk alternatif yang serupa, kualiti dan fungsinya. Jika Pembeli tidak akan menerima pengganti, Pembeli mesti mengisytiharkan secara khusus bahawa tiada penggantian dibenarkan apabila pembeli meminta sebut harga, jika permintaan untuk sebut harga dibuat, atau, jika tiada permintaan untuk sebut harga dibuat, semasa membuat pesanan dengan Syarikat kita .
 4. HARGA – Harga yang disebut, termasuk sebarang caj pengangkutan, adalah sah selama 10 hari melainkan ditetapkan sebagai firma untuk tempoh tertentu menurut sebut harga bertulis atau penerimaan jualan bertulis yang dikeluarkan atau disahkan oleh pegawai atau kakitangan lain yang diberi kuasa Syarikat Kami. Harga yang ditetapkan sebagai firma untuk tempoh tertentu boleh dibatalkan oleh Syarikat Kami jika pembatalan itu dibuat secara bertulis dan dihantar kepada Pembeli sebelum tarikh penerimaan bertulis harga diterima oleh Syarikat Kami. tempat penghantaran. Syarikat kami berhak untuk membatalkan pesanan sekiranya harga jualan yang lebih rendah daripada harga yang disebut ditetapkan oleh peraturan kerajaan.
 5. PENGANGKUTAN – Melainkan diperuntukkan sebaliknya, Syarikat Kami akan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan pembawa dan laluan. Dalam mana-mana kes, Syarikat Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau caj pengangkutan yang berlebihan akibat daripada pemilihannya.
 6. PEMBUNGKUSAN – Melainkan diperuntukkan sebaliknya, Syarikat Kami hanya akan mematuhi piawaian pembungkusan minimumnya untuk kaedah pengangkutan yang dipilih. Kos semua pembungkusan, pemuatan atau pendakap khas yang diminta oleh Pembeli akan dibayar oleh Pembeli. Semua kos pembungkusan dan penghantaran untuk peralatan khas Pembeli hendaklah dibayar oleh Pembeli.