Vårt företag respekterar till fullo sina kunders integritet. För att upprätthålla sekretessen för all information du tillhandahåller till oss följer vi strikt följande integritetspolicy som beskrivs nedan.

Sekretesspolicy Ansökan omfattning

För webbplatsanvändare att skicka information och servern lämnade den personligt identifierbara informationen.

Informationsinsamling Innehåll

Efter att du har skickat din beställning kommer jag att samla in din personligt identifierbara information, inklusive namn, e-postadress, postnummer, mottagarens adress, telefon och så vidare.

Vårt företag kan automatiskt ta emot och registrera informationsdetaljer som finns i loggen för din webbläsare eller server, inklusive men inte begränsat till din IP-adress, information som finns i våra företagscookies och register över webbsidor du besökte.

Skydd och användning av information

Den ovan beskrivna informationen som samlas in av vårt företag kommer att användas för:

 1. Tillhandahållande av produkttjänster till kunder;
 2. att förse kunder med produkter, incitament och distributionstjänster;
 3. Tillhandahålla andra tjänster till kunder.

Information som innehas av vårt företag rörande en kund kommer att hållas konfidentiell förutom under följande omständigheter:

 1. Du samtycker till att dela informationen med en tredje part;
 2. Produkten och tjänsterna du efterfrågade kan endast erbjudas med avslöjande av din information;
 3. Informationen avslöjas på lämpligt sätt av vårt företag inom dess auktoriserade omfattning enligt lag, efter beställning av ett auktoriserat organ eller enligt krav i rättsliga förfaranden;
 4. Om vårt företag enligt lag är skyldigt att avslöja information till en tredje part under omständigheter där vårt företag upptäcker en överträdelse av tjänstevillkor eller andra regler som rör användningen av vårt företags produkter och tjänster;
 5. I syfte att upprätthålla kundernas och allmänhetens intressen i händelse av en nödsituation;
 6. Alla andra omständigheter där vårt företag anser det nödvändigt att publicera, sammanställa eller avslöja en individs information.

E-postpolicyer

Vi åtar oss att hålla din e-postadress konfidentiell. Vi säljer, hyr eller leasar inte ut våra prenumerationslistor till tredje part, och vi kommer inte att tillhandahålla din personliga information till någon tredje part individ, statlig myndighet eller företag när som helst såvida vi inte är strikt tvingade att göra det enligt lag.

Vi kommer att använda din e-postadress enbart för att ge aktuell information om vår produktinformation.

Vi kommer att behålla informationen du skickar via e-post i enlighet med tillämplig federal lag.

CAN-SPAM-efterlevnad

I enlighet med CAN-SPAM-lagen kommer all e-post som skickas från vår organisation tydligt att ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Dessutom kommer alla e-postmeddelanden även innehålla kortfattad information om hur du tar bort dig själv från vår e-postlista så att du inte får någon ytterligare e-postkommunikation från oss.

Val/opt-out

Vår webbplats ger användarna möjlighet att välja bort att ta emot kommunikation från oss och våra partners genom att när som helst läsa instruktionerna för att avsluta prenumerationen längst ner i alla e-postmeddelanden de får från oss.

Användare som inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev eller reklammaterial kan välja bort att ta emot dessa meddelanden genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet.

Revisioner av sekretesspolicy

Vårt företag förbehåller sig rätten att revidera sin integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du upptäcker att din privata information är felaktigt avslöjad eller inte längre vill acceptera företagets tjänster, eller till vår integritetspolicy några kommentarer eller förslag, vänligen skicka ett e-postmeddelande till vårt företag, vi kommer i god tid.

Allmänna Villkor

 1. VILLKOR OCH VILLKOR FÖR STYRNING- Dessa villkor representerar det slutliga och fullständiga avtalet mellan parterna och inga villkor som på något sätt ändrar eller ändrar bestämmelserna som anges häri ska vara bindande för vårt företag såvida de inte är skriftliga och undertecknade och godkända av en tjänsteman eller annan auktoriserad person på vårt företag. Ingen ändring av någon av dessa villkor ska modifieras av vårt företags leverans av varor efter mottagandet av köparens inköpsorder, fraktförfrågan eller liknande formulär som innehåller tryckta villkor som kompletterar eller strider mot villkoren häri. Om något villkor, klausul eller bestämmelse förklaras vara ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska en sådan förklaring eller innehav inte påverka giltigheten av någon annan term, klausul eller bestämmelse häri.
 2. ACCEPTERANDE AV BESTÄLLNINGAR – Alla beställningar är föremål för skriftlig prisverifiering av auktoriserad personal från vårt företag, såvida de inte skriftligen har utsetts till att vara fasta under en viss tidsperiod. Leverans av varor utan skriftlig prisverifiering innebär inte godkännande av det pris som ingår i beställningen.
 3. ERSÄTTNING – Vårt företag förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ersätta en alternativ produkt av liknande slag, kvalitet och funktion. Om köparen inte accepterar ett substitut, måste köparen uttryckligen deklarera att inget utbyte är tillåtet när köparen begär en offert, om sådan offertförfrågan görs eller, om ingen offertförfrågan har gjorts, vid beställning med Vårt bolag .
 4. PRIS – Angivna priser, inklusive eventuella transportavgifter, är giltiga i 10 dagar såvida de inte anges som fasta för en specifik period i enlighet med en skriftlig offert eller skriftlig försäljningsacceptans utfärdad eller verifierad av en tjänsteman eller annan auktoriserad personal i vårt företag. Ett pris som anges som fast för en specifik period kan återkallas av Vårt företag om återkallelsen är skriftlig och skickas till Köparen innan ett skriftligt godkännande av priset har mottagits av Vårt Företag. leveranspunkt. Vårt företag förbehåller sig rätten att annullera beställningar i händelse av att försäljningspriser som är lägre än de angivna priserna fastställs av statliga föreskrifter.
 5. TRANSPORT – Om inte annat anges ska vårt företag använda sitt omdöme för att fastställa transportör och rutt. I båda fallen ska vårt företag inte hållas ansvarigt för några förseningar eller överdrivna transportkostnader till följd av dess val.
 6. FÖRPACKNING – Om inte annat anges kommer vårt företag endast att följa sina minimiförpackningsstandarder för den valda transportmetoden. Kostnaden för all speciell packning, lastning eller förstärkning som begärs av köparen kommer att betalas av köparen. Alla kostnader för packning och frakt för Köparens specialutrustning ska betalas av Köparen.