Công ty chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Để duy trì tính bảo mật của tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư được nêu dưới đây.

Chính sách bảo mật Phạm vi áp dụng

Để người dùng trang web gửi thông tin và máy chủ để lại thông tin nhận dạng cá nhân.

Nội dung thu thập thông tin

Sau khi bạn gửi đơn đặt hàng, tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, mã zip, địa chỉ người nhận, điện thoại, v.v.

Công ty chúng tôi có thể tự động nhận và ghi lại thông tin chi tiết có trong nhật ký trình duyệt hoặc máy chủ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP của bạn, thông tin có trong cookie của công ty chúng tôi và hồ sơ của các trang web bạn đã truy cập.

Bảo vệ và Sử dụng Thông tin

Thông tin được mô tả ở trên do công ty chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho:

 1. Cung cấp dịch vụ sản phẩm cho khách hàng;
 2. để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, ưu đãi và dịch vụ phân phối;
 3. Cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng.

Thông tin do công ty chúng tôi nắm giữ liên quan đến khách hàng sẽ được giữ bí mật ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Bạn đồng ý chia sẻ thông tin với bên thứ ba;
 2. Sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu chỉ có thể được cung cấp khi bạn tiết lộ thông tin;
 3. Thông tin được công ty chúng tôi tiết lộ một cách phù hợp trong phạm vi được ủy quyền theo yêu cầu của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu trong thủ tục pháp lý;
 4. Trường hợp pháp luật yêu cầu công ty chúng tôi tiết lộ thông tin cho bên thứ ba trong trường hợp công ty chúng tôi phát hiện ra điều khoản dịch vụ bị vi phạm hoặc bất kỳ quy định nào khác liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi;
 5. Vì mục đích duy trì lợi ích của khách hàng và công chúng trong trường hợp khẩn cấp;
 6. Bất kỳ trường hợp nào khác mà công ty chúng tôi cho là cần thiết để xuất bản, tổng hợp hoặc tiết lộ thông tin của một cá nhân.

Chính sách email

Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ e-mail của bạn. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc cho các bên thứ ba thuê danh sách đăng ký của mình và chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân, cơ quan chính phủ hoặc công ty bên thứ ba nào vào bất kỳ lúc nào trừ khi luật pháp buộc phải làm như vậy.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ e-mail của bạn để cung cấp thông tin kịp thời về thông tin sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin bạn gửi qua e-mail theo luật liên bang hiện hành.

Tuân thủ CAN-SPAM

Theo Đạo luật CAN-SPAM, tất cả e-mail được gửi từ tổ chức của chúng tôi sẽ nêu rõ e-mail đó được gửi từ ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Ngoài ra, tất cả các thông báo e-mail cũng sẽ chứa thông tin ngắn gọn về cách xóa bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi để bạn không nhận được thêm thông tin liên lạc qua e-mail nào từ chúng tôi.

Lựa chọn/Từ chối

Trang web của chúng tôi cung cấp cho người dùng cơ hội từ chối nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và các đối tác của chúng tôi bằng cách đọc hướng dẫn hủy đăng ký ở cuối bất kỳ e-mail nào họ nhận được từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

Người dùng không còn muốn nhận bản tin hoặc tài liệu quảng cáo của chúng tôi có thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong e-mail.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư của mình.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn thấy rằng thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ không đúng cách hoặc không còn muốn chấp nhận các dịch vụ của công ty hoặc chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào, vui lòng gửi email cho công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời.

Điều khoản và điều kiện

 1. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHÍNH PHỦ- Các điều khoản và điều kiện này thể hiện thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ của các bên và không có điều khoản hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản nêu ở đây sẽ ràng buộc Công ty chúng tôi trừ khi được lập thành văn bản và được ký và phê duyệt bởi một quan chức hoặc người được ủy quyền khác tại Công ty chúng tôi. Việc vận chuyển hàng hóa của Công ty chúng tôi sau khi nhận được đơn đặt hàng, yêu cầu vận chuyển hoặc các biểu mẫu tương tự của Người mua có chứa các điều khoản và điều kiện được in bổ sung hoặc mâu thuẫn với các điều khoản ở đây sẽ không sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong số này. Nếu bất kỳ điều khoản, điều khoản hoặc quy định nào bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu, thì tuyên bố hoặc điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản, điều khoản hoặc quy định nào khác có trong tài liệu này.
 2. CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG – Tất cả các đơn đặt hàng phải được xác minh giá bằng văn bản bởi nhân viên được ủy quyền của Công ty chúng tôi trừ khi được chỉ định bằng văn bản là giữ vững trong một khoảng thời gian nhất định. Việc vận chuyển hàng hóa mà không có xác minh giá bằng văn bản không được coi là chấp nhận giá trong đơn đặt hàng.
 3. THAY THẾ – Công ty chúng tôi bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, thay thế một sản phẩm thay thế có cùng loại, chất lượng và chức năng. Nếu Người mua không chấp nhận thay thế, Người mua phải tuyên bố cụ thể rằng không được phép thay thế khi Người mua yêu cầu báo giá, nếu yêu cầu báo giá đó được đưa ra, hoặc, nếu không có yêu cầu báo giá nào được đưa ra, khi đặt hàng với Công ty chúng tôi .
 4. GIÁ – Giá được báo, bao gồm mọi khoản phí vận chuyển, có giá trị trong 10 ngày trừ khi được chỉ định là công ty trong một khoảng thời gian cụ thể theo báo giá bằng văn bản hoặc văn bản chấp nhận bán hàng do viên chức hoặc nhân viên được ủy quyền khác của Công ty chúng tôi ban hành hoặc xác minh. Giá được chỉ định là công ty trong một khoảng thời gian cụ thể có thể bị Công ty chúng tôi thu hồi nếu việc thu hồi đó bằng văn bản và được gửi cho Người mua trước thời điểm Công ty chúng tôi nhận được văn bản chấp nhận giá. Điểm giao hàng. Công ty chúng tôi có quyền hủy đơn đặt hàng trong trường hợp giá bán thấp hơn giá niêm yết được thiết lập theo quy định của chính phủ.
 5. VẬN CHUYỂN – Trừ khi có quy định khác, Công ty chúng tôi sẽ sử dụng phán quyết của mình để xác định hãng vận chuyển và định tuyến. Trong cả hai trường hợp, Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc phí vận chuyển quá mức nào do lựa chọn của mình.
 6. ĐÓNG GÓI – Trừ khi có quy định khác, Công ty chúng tôi sẽ chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn đóng gói tối thiểu đối với phương thức vận chuyển đã chọn. Chi phí đóng gói, tải hoặc giằng đặc biệt theo yêu cầu của Người mua sẽ do Người mua thanh toán. Tất cả chi phí đóng gói và vận chuyển thiết bị đặc biệt của Người mua sẽ do Người mua thanh toán.