hội thảo video Sản xuất hàng năm

70.000 cần cẩu

850,000 Mét Vuông & Bao Gồm Tất Cả Các Loại Cần Cẩu. xuất khẩu hàng năm hơn 3.1500 cần cẩu, được bán cho hơn 110 quốc gia.

video cần cẩu thông minh Nghiên cứu và phát triển

cẩu thông minh

Với đội ngũ R&D gồm 300 người, máy móc thông minh có thể giải quyết các vấn đề ứng dụng trong nhiều ngành sản xuất.

thiết bị video Dụng cụ sản xuất

1.500 Bộ

Hơn 20 dây chuyền sản xuất và hơn 1000 công nhân có thể nhanh chóng hoàn thành sản xuất và giao hàng đúng hạn.

Dự án ở nước ngoài & Thử nghiệm lắp đặt

Cần cẩu được bán cho hơn 150 quốc gia, hơn 1000 khách hàng đến thăm nhà máy

  • Bắc Mỹ(55)
  • Châu Đại Dương(15)
  • Châu Phi(214)
  • Nam Mỹ(72)
  • Châu Âu(40)
  • Châu Á(655)
bản đồ

Đại Pháp trong Triển lãm

Cần cẩu thông minh